De mislukte formatie en zorg

Columnist Olivier Coops #18 – Oprichter/eigenaar van DINST.

De berichtgeving rondom zorgkwesties in Nederland is de afgelopen week op een zijspoor belandt. Niet op de laatste plaats door de perikelen van de Amerikaanse president Trump en het mislukken van de formatie in Nederland. De formatie liep volgens de partijen vast vanwege uiteenlopende standpunten rondom het migratiedebat. Over de zorg werd niet gesproken.

Tijdens de politieke campagnes werd duidelijk dat er meer geïnvesteerd moest worden in de zorg. Dit standpunt werd breed gedragen door de verschillende partijen en lijkt dus geen breekpunt te zijn geweest bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. De publiekelijke lobby, met onder andere Hugo Borst als belangrijke gangmaker voor betere zorg in ouderenhuizen, lijkt dan ook indruk te hebben gemaakt.

Hoe investeringen in de zorg met een andere formatie samenstelling gaan verlopen is onzeker, maar ik ben hoopvol dat er meer wordt geïnvesteerd in zorg de komende jaren. Maar waarin?

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De Plichten van Participatie

Columnist Olivier Coops #17 – Oprichter/eigenaar van DINST.

“Iedereen heeft de plicht om een administratie bij te houden, te reageren op post van de overheid en niet te profiteren van hulp waar je geen recht op hebt. Dat is het ongeschreven contract dat ten grondslag ligt aan de huidige verzorgingsstaat.”

Deze quote, die staat in een uitstekend artikel van de Groene Amsterdammer, toont in mijn optiek goed de crux aan waarin een hoop burgers zich begeven. Aan de ene kant moet de burger meer en meer verantwoordelijkheid nemen, maar aan de andere kant lijkt er geen limiet te zijn op die verantwoordelijkheid. De vraag die correspondent Casper Thomas terecht stelt in zijn artikel: “Zijn de eisen die worden gesteld aan burgers wellicht te hoog?”

Ook bij Dinst komen we vaak mensen tegen die het maar zelf moeten oplossen. Mantelzorgers en ouderen die niet goed in een profiel passen, tussen wal en schip vallen en als gevolg met de handen in het haar zitten. Ik haal persoonlijk veel vreugde uit het feit dat we deze mensen kunnen steunen door in ieder geval goede en lieve dienstverleners die kant op te sturen.

Misschien is het niet gek dat juist in deze tijd van participatie en hoge mate van zelfstandigheid, een documentaire reeks zoals Schuldig zoveel kijkers trekt. In het programma worden verschillende mensen met uiteenlopende schulden uit de Vogelbuurt in Amsterdam met camera gevolgd. Gisteren in DWDD genomineerd voor de Nipkowschijf. Kijkers herkennen de mensen die in dit soort nieuwe reality programma’s (zonder acteren) het hoofd boven water houden. Zelfredzaamheid… Het is een product van deze tijd, misschien wel juist omdat veel mensen de situaties van deze mensen uit hun eigen omgeving herkennen.

Toch vind ik het ook moeilijk waar de verantwoordelijkheid van de overheid stopt en die van de burger begint. Wat vinden  jullie?

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De toekomst van betaalbare zorg is preventie

Columnist Olivier Coops #16 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Afgelopen week las ik een buitengewoon blog van Aliëtte Jonkers over preventie in de zorg. Ze schrijft in haar blog dat preventie een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van toekomstig zorgbeleid. Zo vertelt ze o.a. over het feit dat we in Nederland te weinig doen aan preventie en het vroegtijdig signaleren van zorgproblemen. Zowel ziekenhuizen, zorgverzekeraars, andere zorgpartijen, als de overheid lijken over het algemeen, niet het voortouw te willen nemen. Aliëtte merkt scherp op: “Als iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk.“

Cijfers laten zien dat in veel facetten van de zorg (toekomstige) patiënten niet goed weten wat te doen of de middelen en kennis niet hebben om ‘gezonder’ te leven, dan wel op tijd aan de bel te trekken.Ouderenzorg is een belangrijk thema binnen de bredere zorg context. Preventie zal hier de komende jaren ook een steeds grotere rol moeten spelen. Hoe gaat deze preventie vorm krijgen nu steeds meer ouderen (in sommige gevallen eenzaam) zelfstandig thuis blijven wonen?

Waar bij Obesitas patiënten, zoals Aliëtte omschrijft, schaamte een probleem is kan dit bij ouderenzorg niet de hoofdreden reden zijn om geen hulp in te schakelen. Immers, de gemiddelde Nederlander wordt gemiddeld 80 jaar en zal ooit hulp gaan gebruiken. Dat er toch een taboe hangt bij ouderen of een onwelwillendheid om hulp te vragen, dan wel accepteren is een moeilijk vraagstuk waar ik ook geen duidelijk antwoord op heb. Heeft het te maken met onze individuele levensstijl? Is de sociale verwachting om niet tot last te zijn een grotere drempel om overheen te stappen, dan hulp vragen als het niet goed gaat? Gaan we er teveel vanuit dat ouderen zelf maar hulp in moeten schakelen? Onze participatiesamenleving zou betekenen dat we meer op elkaar moeten letten. Dit werkt twee kanten op. Mijn inziens laten we het op dit moment teveel van de oudere afhangen.

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

Technische snufjes voor ouderen

Columnist Olivier Coops #13 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Er is veel te vinden op het internet in de categorie technische snufjes voor ouderen. Een hoop producten die ik online kon vinden zijn van de categorie: “ik ben er eigenlijk niet naar op zoek, ik heb het nu gevonden, en ik zou het nog steeds niet kopen”, maar dat mag de pret niet drukken. Van rietjesdeksels en handschoenen die licht geven, tot aan wandelstokken met gps trackers die ook nog eens de alarmdiensten kunnen inschakelen. Ondanks de wildgroei aan producten die gemaakt worden rondom het ouder worden van mensen, zitten er ook een aantal uitvindingen tussen die het leven aanzienlijk kunnen verbeteren.

Zo vond ik deze mooie website. Aan huis mantelzorg woningen waardoor een oudere of een hulpbehoevende dichtbij de mantelzorger kan wonen. Binnen acht weken staat er een tweede huis opgeleverd in je tuin.
Een andere categorie hulpmiddel is de Compaan, een tablet specifiek gemaakt voor ouderen en senioren die minder handig zijn met computers. Zo kun je met de Compaan o.a. in contact blijven met familie en mantelzorg beter faciliteren.

Dit soort voorbeelden maken eens te meer duidelijk dat, door de ontwikkeling van slimme technieken, ouderen steeds beter geholpen kunnen worden. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt!

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De sleutel tot gelukkig ouder worden is gevonden in Japan

Columnist Olivier Coops #2 – Oprichter/eigenaar van DINST

Hoe wordt een mens gelukkig oud? Mijn eigen oma (we noemen haar Omet) van 93 mailt met haar kleinkinderen, is goed op de hoogte wat iedereen doet en wil geen verjaardag missen. Hoe fijn zou het zijn als mijn eigen Omet in het centrum van Amsterdam zou wonen? Dan kan ik op de fiets langs voor een kop koffie en misschien zou ze zelfs af en toe willen oppassen op mijn kinderen.

In Toyama, Japan is dit idee een realiteit. Onlangs heeft mijn collega Florian een blog geschreven over deze Japanse stad. Daar hebben ze een stadsplan ontwikkelt waarbij ouderen, gesubsidieerd door de staat, kunnen verhuizen naar het centrum van de stad.
Het centrum is volledig ingericht tot een seniorvriendelijke omgeving waar openbaar vervoer, fitnessfaciliteiten en uitstapjes gratis zijn voor senioren. Het klinkt als een utopie, maar het is realiteit in Toyama. Een geweldig samenspel tussen familie, medeburgers en de staat.  Met een terugtrekkende verzorgingsstaat in Nederland worden we gedwongen in oplossingen te denken. Zou zoiets ooit in Nederland realiseerbaar kunnen zijn? Dan zou Omet echt op mijn kinderen kunnen passen. De sleutel tot gelukkig ouder worden misschien?

Olivier’s week in de Mantelzorg

Op regelmatige basis zal DCOZ een deel uit de nieuwsbrief van Olivier Coops(Oprichter/eigenaar van DINST), met zijn toestemming, op de website plaatsen.

Mijn naam is Olivier Coops. Op mijn 29e ben ik een farmaceutisch bedrijf begonnen. In traditionele zin was dat een groot succes, maar ik miste een sociale impact. Tien jaar later in 2015 ben ik Dinst gestart en heb ik een andere invulling aan mijn ondernemerschap gevonden. Namelijk, dichter bij de mensen staan en succes meten aan de positieve impact die je kan maken op de samenleving. Zo creëren we dagelijks een vertrouwensband met mantelzorgers en hulpvragers, zodat ze op een veilige en persoonlijke manier zorg en diensten kunnen afnemen. Dinst is een platform met gescreend aanbod voor betrouwbare seniorendiensten. Bijvoorbeeld voor bij je vader of moeder thuis.

Mijn voornemen van 2017 is om meer kennis te delen. Vanaf nu ga ik, door middel van een wekelijkse persoonlijke email, mensen die geïnteresseerd zijn in thematiek rondom ouder worden en mantelzorg, op de hoogte houden. Aan bod komt actualiteit, informatie, maar ook tips, opinie, en (leuke) video’s die iets te maken hebben met ons veld. Kort, praktisch en inspirerend is het motto. Deze week een mooie column uit Trouw, een artikel uit de Volkskrant en een geweldige documentaire tip op Uitzending Gemist.

Wil je alle columns van Olivier ontvangen? Dan kun je je aanmelden op zijn pagina.