Zembro Plus voorzien van innovatieve features voor geheugenproblematiek

Persbericht:

Personenalarm met speciaal slot en dwaalalarm vanaf 21 september internationaal verkrijgbaar

Signalen uit de sector en gerichte vragen van mantelzorgers en zorginstellingen deden zorgondernemer Zembro eind 2016 besluiten zijn personenalarm voor actieve senioren uit te breiden met features voor ouderen met geheugenproblemen, zoals dementie. Dat resulteerde in de Zembro Plus, een versie met een dwaalalarm en een slot dat de drager alleen met hulp kan openen.

Het oorspronkelijke Zembro-horloge, dat al sinds 2015 verkrijgbaar is, is ontwikkeld als ruggensteun voor de actieve senior. De moderne senior blijft steeds langer mobiel en fit en wordt tevens van overheidswege gestimuleerd zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Beide trends veronderstellen een grote mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De bekende risico’s blijven echter bestaan; zo is het niet ondenkbaar dat de senior een val maakt en hulp moet inroepen. Met deze problematiek in gedachten bracht Zembro een oplossing op de markt bestaande uit een waterdicht horloge, een app voor de contactpersonen en een 24/7-service.

Zembro Plus voor personen met dementie
Nu is Zembro klaar voor een zwaardere zorgvraag. Het aantal mensen met dementie blijft stijgen, en door de toenemende levensverwachting hebben mensen gemiddeld langer met dementie te maken. Om hierbij hulp te bieden, brengt Zembro een versie op de markt voor ouderen met beginnende geheugenproblemen en hun verzorgers.

CEO Johan De Geyter licht de nieuwe versie van het device toe: “De Zembro Plus is voorzien van een speciaal ontwikkelde sluiting die alleen met behulp van een tweede persoon geopend kan worden. Daarmee voorkomt Zembro dat de senior met dementie het horloge zelf uitdoet. Om ook binnenshuis de plaatsbepaling van de drager te optimaliseren, kan de Zembro Plus gekoppeld worden aan Zembro-bakens die in het huis of in de zorginstelling van de gebruiker geplaatst kunnen worden.
Ook is de Plus-versie voorzien van een dwaalalarm op basis van geofencing: het device bakent een geografisch gebied virtueel af door middel van GPS. Concreet houdt dit in dat familie, vrienden en zorgverleners in de Zembro-app een zone kunnen instellen waarbinnen de senior zich veilig kan begeven. Wanneer de senior die zone verlaat, krijgen de contacten via de app een alarm. Ze kunnen dan de locatie van de senior in de app bekijken en naar de senior bellen.”

In het Zembro Plus-pakket zit een professionele alarmservice die 24/7 bereikbaar is. Het Plus-pakket zal hoofdzakelijk via gespecialiseerde partners aangeboden worden. Marc Petit, voormalig directeur van de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek Nederland en dementie-expert bij ProMemo gaf al aan onder de indruk te zijn van de totaaloplossing die de Zembro biedt, zowel technisch als sociaal.

Dat geldt ook voor Jacqueline Rempt van dementie-winkel.nl: “Ons doel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren zonder afhankelijk te zijn van subsidies. Mijn moeder is in het voorjaar van 2013 dement overleden. Pas na haar dood ontdekte ik dat er oplossingen zijn die haar leven en dat van ons veel aangenamer hadden kunnen maken. Met de komst van de Zembro en de Zembro Plus hebben we daar een heel mooie oplossing bijgekregen.”

——————————————-
Over het ontstaan van Zembro
Het idee achter het Zembro-horloge is ontstaan na een gezamenlijke zakenreis van een twintigtal Belgische ondernemers naar San Francisco. Met het Zembro-horloge heeft UEST NV –de Belgische start-up achter het product- als missie generaties met elkaar te verbinden, zodat ze op de beste manier voor elkaar zorg kunnen dragen. Het bedrijf ziet digitale technologie als hefboom om dat werkelijkheid te laten worden. Meer informatie over Zembro vindt u op www.zembro.com.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Serge Beckers van Wisse Kommunikatie, telefoon: 026-4431523 of per e-mail: serge.beckers@wisse-worldcom.nl.

Indien u persberichten over Zembro op een ander adres wenst te ontvangen of niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dat via een antwoord op deze mail aangeven.

Lansingerland lanceert website Alleszelf.nl

Met een druk op de rode knop heeft wethouder Ankie van Tatenhove maandag 8 mei de website Alleszelf.nl/Lansingerland gelanceerd. Via deze website kunnen inwoners van Lansingerland die vorm van ondersteuning zoeken die het best bij hen past.

Website Alleszelf.nl/Lansingreland officiële opening ,,Deze website past heel goed bij ons beleid om mensen zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te geven,’’ legt Van Tatenhove uit. ,,Wij vinden het heel belangrijk dat mensen vanuit eigen kracht hun weg vinden in de samenleving. Met deze website maken wij het onze inwoners makkelijk om een goede keuze te maken uit alle mogelijke vormen van ondersteuning.’’ De website is één van de manieren om vooral oudere inwoners de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen omgeving.

Alleszelf.nl is een digitaal platform waar bezoekers per aangesloten gemeente eenvoudig kunnen nagaan welke diensten beschikbaar zijn. Zo zijn op de website bijvoorbeeld diensten voor ouderen simpel met elkaar te vergelijken en te kiezen. Dat kan per categorie zoals vervoer, maaltijden, begeleiding en gezelschap, klussen in huis en tuin en personenalarmering.

In Lansingerland zijn veel diensten. Alleszelf wil het complete aanbod van hulp en ondersteuning bundelen zodat mensen een goede keuze kunnen maken voor de hulp die ze zoeken. Van klusjesman tot een bezoekdienst, van administratie tot thuiszorg of hovenier; alles te vinden op www.alleszelf.nl/lansingerland.

Persoonsalarmering nog weinig bekend bij senioren

Informatieverstrekking en –aanvraag rond langer thuis wonen nog steeds niet optimaal.

Veel senioren zijn nog weinig bekend met persoonsalarmering als hulpmiddel om langer thuis te blijven wonen, blijkt uit onderzoek dat Zembro in samenwerking met thyssenkrupp Encasa en ANBO heeft uitgevoerd. Senioren weten niet waar en bij wie ze voor het hulpmiddel terecht kunnen, wat vaak de reden is voor het ontbreken ervan. Net als in 2014, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, gaven zo’n 11.000 respondenten van 50 jaar en ouder antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen en de daarvoor benodigde oplossingen.

Toch is het belang van hulp in de vorm van een personenalarm, maar ook een traplift of thuis- en mantelzorg, enorm toegenomen door de veranderingen in de wetgeving voor langdurige zorg. De toegangsnormen voor verzorg- en verpleeghuizen zijn aangescherpt, waardoor senioren langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Met de juiste hulpmiddelen en oplossingen kunnen senioren, ook als hun gezondheid achteruit gaat, veilig en comfortabel en met de nodige gemoedsrust in hun eigen huis blijven wonen.

Een groot deel van de senioren blijkt gebrekkig op de hoogte van de relevante hulpmiddelen, of zelfs geen kennis te hebben van de veranderingen in de wetgeving. Slechts 35% van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van de vernieuwde wetgeving, tegen 29,5% in 2014. Het merendeel van de respondenten geeft wel aan behoefte te hebben aan meer inzicht in de mogelijkheden om langer thuis te wonen, maar nog geen 10% is actief naar informatie op zoek gegaan.

Informatievoorziening
Senioren zoeken soms pas informatie als een hulpmiddel hard nodig is. Volgens Johan de Geyter, CEO van Zembro, doen senioren er goed aan om die informatie toch al eerder in te winnen: “Het is niet altijd even eenvoudig om de juiste oplossingen te vinden of informatie over de financieringsmogelijkheden ervan. Maar toch is het soms letterlijk van levensbelang om goed voorbereid te zijn. Wij merken zelf helaas dat de senior het belang van een personenalarm pas inziet als hij zelf een keer gevallen is en niet meer zelf overeind komt. Maar dan is het te laat.”

Volgens ouderenorganisatie ANBO ligt de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening over de hulpmiddelen ook voor een deel bij de gemeente. “De gemeente heeft op het punt van bewustwording een informerende en faciliterende rol. Het is noodzakelijk de burger te stimuleren en aan te sporen om over dit onderwerp na te denken”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO.

Daarnaast is er voor fabrikanten van hulpmiddelen een rol weggelegd. Zij kunnen de senior informeren over de voordelen van een hulpmiddel voordat de nood echt aan de man is. Zembro heeft zijn boodschap op dat vlak helder geformuleerd: “Een personenalarm gaat over verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat je ouder wordt en dat mensen om je heen zich zorgen maken. Maar het helpt je ook je zelfstandigheid te bewaren”, aldus de Geyter.

Financiering hulpmiddelen
De gemeente en de fabrikanten doen er goed aan om in hun informatievoorziening ook aandacht aan de financiële mogelijkheden van de senioren te besteden. Die mogelijkheden verschillen namelijk per gemeente en per inkomensgroep. Mensen met een hoger inkomen blijken dan ook vaker bereid te zijn om extra voor een hulpmiddel te betalen. Mensen met een lager inkomen komen daarentegen sneller in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit de overheid. In sommige gevallen kan het particulier afnemen van hulpmiddelen zelfs weer goedkoper zijn.

Over het onderzoek
Voor het onderzoek zijn 67.000 mensen benaderd, die aangesloten zijn bij ANBO. In totaal hebben 10.885 mensen gereageerd en het onderzoek geheel of gedeeltelijk ingevuld. Samenstelling respondenten: 50-65 jaar 10,08%, 65-80 jaar 74,18% en 80 jaar of ouder 15,74%. Het onderzoek is geïnitieerd door ThyssenKrupp Encasa en Zembro, in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO. Het onderzoek was een herhaling van een onderzoek dat Thyssenkrupp Encasa in 2014 al in samenwerking met de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen, Liever Thuis! en Etac heeft uitgevoerd.

Context
Nederland telt steeds meer ouderen, die gemiddeld steeds langer leven. Het aantal 65-plussers in Nederland zal stijgen van 2,4 miljoen in 2010 naar 4,5 miljoen in 2040. Deze vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen voor de uitgaven in de Nederlandse gezondheidszorg. Om de zorg aan ouderen betaalbaar te houden, wordt het Nederlandse zorgstelsel de komende jaren ingrijpend hervormd, vooral op het gebied van de langdurige zorg. De overheid neemt noodgedwongen maatregelen waardoor oudere mensen langer thuis blijven wonen.

Voor meer informatie over en voor beeldmateriaal van Zembro kunt u contact opnemen met Serge Beckers van Wisse Kommunikatie, telefoon: 026-4431523 of per e-mail: serge.beckers@wisse-worldcom.nl.

Zelf blijven koken stimuleert zelfredzaamheid bij ouderen

Veiliger koken voor ouderen
Veiliger koken voor ouderen

Nu langer veiliger blijven koken op het eigen vertrouwde fornuis met slimme fornuisknoppen. Een nieuwe Nederlands vinding voor het stimuleren van veiliger kookgedrag.

Langer zelfstandig thuis blijven wonen? Het vasthouden aan een vertrouwd kook- en eetpatroon helpt om langer zelfredzaam te blijven. Veiliger kookgedrag is daarbij noodzakelijk. Blijven koken op het vertrouwde fornuis, maar wel veiliger met behulp van nieuwe slimme stovebug fornuisknoppen.

Zelf de regie houden om comfortabel en met plezier thuis te wonen! Volgens de Senioren Society, adviseurs in zelfredzaamheid bij ouderen, betekent dit onder meer dat goede en actieve leefpatronen zo lang mogelijk moeten worden volgehouden. De dagelijkse routine van boodschappen doen, een gezonde maaltijd samenstellen en klaarmaken op een vertrouwde manier helpt bij het comfortabel en zelfstandig ouder worden. Dat betekent tijdig aanpassingen doen in huis om ook over een aantal jaar veilig te blijven koken.

Tijdig omschakelen naar een veiligere manier van koken
Het tijdig aanpassen van de keuken is cruciaal om ook in de toekomst makkelijk en veilig te blijven koken, aldus het advies van de Senioren Society. Investeren in een nieuw inductie kooktoestel is een mogelijkheid, veiliger en makkelijk schoon te houden, maar vergt wel gewenning. Als die omschakeling tijdig gebeurt is het een optie.

Keukenbrand voorkomen door het aanleren van veiliger kookgedrag
De mening van brandweer is helder als het gaat om brandpreventie in de keuken, ‘gevaarlijke situaties tijdens het koken worden met name voorkomen door gedragsverandering’.
Diverse publicaties van de IFV (kenniscentrum van de brandweer) laten zien dat brandmelders, blus- en vluchtmiddelen in geval van senioren vaak minder effectief zijn. Bij brand snel en adequaat ingrijpen of vluchten is voor ouderen lastig, met als gevolg dat er jaarlijks veel ongelukken gebeuren en helaas vele tientallen doden in de leeftijd boven de 65 te betreuren zijn.
Brandpreventie door het aanleren van veiliger kookgedrag is daarom beter; behoedzamer koken op het vertrouwde fornuis en deze niet vergeten uit te zetten.

Slimme fornuisknoppen helpen veiliger te koken
Op basis van deze bevindingen en advies heeft de Nederlandse startup Domotect een nieuw brandpreventie-hulpmiddel ontwikkeld, stovebug. Universele, slimme fornuisknoppen die een veiliger kookgedrag stimuleren en waarschuwen als een pit lang aanstaat. De stovebug knoppen vervangen de bestaande draaiknoppen van de meest gangbare gasfornuizen en elektrische kookplaten.
Deze fornuisknop traint ongemerkt een bewuster kookgedrag. De slimme knoppen zien of een kookpit is ingeschakeld en helpen daaraan herinneren tijdens het koken, met een lichtpatroon in de kleuren van een stoplicht en af en toe een vriendelijk piepje. Vanaf 25 minuten hoort men een duidelijke waarschuwingssignaal dat helpt voorkomen dat een ingeschakelde pit vergeten wordt. (Video 80 sec https://youtu.be/30WB_FMIFfY)

Veiliger blijven koken op eigen fornuis, tijdig mee beginnen voor langer kookplezier!
“Het grote voordeel van het plaatsen van een paar veilige fornuisknoppen is dat brandpreventie in de keuken laagdrempelig is en zonder hoge kosten. Langer zelfredzaam blijven; dus gewoon blijven koken op het bekende fornuis en daarmee het actieve dagelijkse kookpatroon nog jaren voortzetten!” aldus Dingco Geijtenbeek (53) bedenker van de veilige Stovebug fornuisknop.
Betsy de Keizer (77) directeur van de Senioren Society voegt daaraan toe: “Zelf regie houden over uw eigen leven betekent ook zorgen dat u zo lang mogelijk zelf blijft koken. Na zo ongeveer uw 80e wordt het steeds lastiger nieuwe dingen te leren als bijvoorbeeld koken op inductie. Gebruik en leer dus tijdig zaken die u straks nodig hebt.
Het is geweldig dat er nu een eenvoudige en betaalbare oplossing is om veilig te blijven koken op het eigen fornuis. Ook bij de stovebug fornuisknoppen geldt: vroeg mee beginnen, als u vitaal bent, dan bent u er later aan gewend. En, aangebrande rijst of erger komt dan niet meer voor.”

Meer informatie op de website www.domotect.com en www.stovebug.com

Zembro en Curanovum brengen mobiliteitsconcept voor senioren op de markt

Belgisch-Nederlandse samenwerking om zelfredzaamheid en zelfstandigheid senioren te vergroten

De Belgische zorgondernemer Zembro en de Nederlandse leverancier van mobiliteitsoplossingen Curanovum hebben samen een mobiliteitsconcept ontwikkeld voor actieve senioren. In dit nieuwe concept bieden de partijen de mobiliteitsscooter van Curanovum, de ATTO, aan in combinatie met het Zembro-horloge.

De Zembro is een IoT-oplossing bestaande uit een personenalarm in de vorm van een horloge, een app voor de contactpersonen en, indien gewenst, een open platform voor zorgverstrekkers. Via de app, die beschikbaar is voor iOS en Android, blijven de contactpersonen verbonden met de drager van het horloge. De ATTO is een scooter voor personen met een fysieke uitdaging. Het unieke kenmerk van deze scooter is dat het voertuig opgevouwen kan worden tot een trolley. De omvang van ATTO is in opgevouwen toestand zo klein dat hij als handbagage meegenomen mag worden in een vliegtuig.

Mobiliteitsondersteuning
Voor zowel Zembro als ATTO is ‘mobiliteitsondersteuning’ het sleutelbegrip. Zembro is ontwikkeld voor mensen die nog een grote mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid hebben, maar wel hulp willen kunnen inroepen zodra die nodig is. Ook Curanovum gaat ervan uit dat de gebruiker er nog geregeld op uittrekt en zijn scooter openklapt op het moment dat hij deze nodig heeft.

Johan De Geyter, CEO van Zembro: “Zowel onze klanten als die van Curanovum willen zoveel mogelijk hun eigen tijd indelen en zich zo vrij mogelijk in hun eigen omgeving bewegen. Dat kan enerzijds doordat ze altijd een vervoersmiddel tot hun beschikking hebben als dat nodig is, anderzijds omdat ze de zekerheid hebben dat met het Zembro-horloge altijd iemand bereikbaar is als de nood aan de man is.”

Innovatie
Ook op het gebied van innovatief denken was er meteen een klik tussen Zembro en Curanovum. Het Zembro-horloge onderscheidt zich op diverse vlakken van de traditionele personenalarmen. Zo heeft het meer dan tien dagen batterij-autonomie, is het in slechts twee uur weer op te laden en is het waterdicht en hypoallergeen, waardoor het 24/7 te dragen is. Zembro biedt de drager bovendien optimale bewegingsvrijheid omdat het horloge moeiteloos en exact de positie bepaalt binnen en buitenshuis. En net als bij ATTO gaat er een hele hoop techniek schuil in een klein omhulsel. Opgevouwen is de ATTO de meest compacte scootmobiel ter wereld, geopend de grootste en meest comfortabele in zijn categorie. In rijstand zijn de hoogte, lengte en breedte van de ATTO respectievelijk 90 cm x 120 cm x 56 cm, in opgevouwen toestand meet de scooter slechts 72 cm x 39 cm x 42 cm.

Concept
Het concept van Curanovum en Zembro is al via de website verkrijgbaar. In de webshop kan de keuze worden gemaakt voor de ATTO in combinatie met de Zembro of alleen de Zembro. Bij het horloge, dat eigendom wordt van de klant, wordt een service-abonnement afgesloten waarmee familie en vrienden via de app worden gewaarschuwd als er alarm wordt geslagen. Het is ook mogelijk het abonnement uit te breiden met een aansluiting op een professionele alarmcentrale.

Bron: persberichten.com

Na Jan Slagter breekt ook Johan Derksen een lans voor Ma van Hugo Borst en de NS Publieksprijs

Oproep tijdens Voetbal Inside om de laatste twee dagen massaal te stemmen

Ma - Hugo Borst
Ma – Hugo Borst

Na de brief in het Algemeen Dagblad van Omroep Max-directeur Jan Slagter vraagt nu ook Johan Derksen de Voetbal Insidekijkers op om massaal op Ma te stemmen voor de NS Publieksprijs. ‘Als onze collega Hugo Borst ooit een schitterend boek geschreven heeft dan is het wel het boek Ma, over zijn dementerende moeder. Hij is erin geslaagd om een landelijke discussie uit te lokken over de wantoestanden in verzorgingstehuizen en er schijnt ook  naar hem geluisterd te worden. Daarom zou het maatschappelijk gezien wel leuk zijn als dit boek meedingt naar die prijs…’ Het enorme verkoopsucces van Ma en de bijval waarop het boek kon rekenen bij lezers, pers, alzheimercafés, zorginstellingen, zelfs tot in politiek Den Haag, maken het tot een belangrijk van het afgelopen jaar. Er  kan nog twee dagen digitaal gestemd worden; woensdagavond wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door.

 

Hugo Borst
Hugo Borst

Hugo Borst (1962) verzorgt samen met zijn familie al ruim vier jaar zijn moeder, die aan dementie lijdt. Op ontroerende en vaak geestige wijze schrijft hij over de ingrijpende gevolgen van haar aftakelende geest. Intussen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden.

Net als in zijn veelgelezen en geprezen column in het Algemeen Dagblad is Ma een liefdevol en prachtig geschreven portret van een moeder en haar zoon. Ma groeide uit tot een van de populairste en bestverkochte boeken

De NS Publieksprijs is een prestigieuze prijs waarvoor een jury de zes bestverkochte of opvallendste boeken van het jaar nomineert, maar tegelijkertijd ook een publieksprijs waarin het lezers vrij staat op hun eigen favoriet te stemmen. Lezers kunnen via www.nspublieksprijs.nl zorgen dat Ma op de lijst komt door de titel in te vullen als extra kanshebber. De digitale stemperiode loopt tot woensdagavond 23 november.

PERSBERICHT: Jan Slagter roept via het AD op om op Ma van Hugo Borst te stemmen voor de NS Publieksprijs

Open brief moet publiekslieveling met belangrijk en actueel thema op de lijst te krijgen 
Amsterdam, 1 november 2016 

Vorige week werden door de CPNB en de NS de genomineerden voor de NS Publieksprijs bekendgemaakt. Een prestigieuze prijs waarvoor een jury de zes bestverkochte of opvallendste boeken van het jaar nomineert, maar tegelijkertijd ook een publieksprijs waarin het lezers vrij staat op hun eigen favoriet te stemmen. Omroep Max-directeur en presentator Jan Slagter brak in een ingezonden brief in AD een lans voor Ma. Hij roept liefhebbers van de kroniek en ‘de kruistocht van Hugo’ op alsnog op het boek te stemmen. Tot zijn verbazing werd Hugo’s Ma niet door de jury geselecteerd, wat opvallend te noemen is, gezien het enorme verkoopsucces en de grote hoeveelheid bijval waarop het boek kon rekenen bij lezers, pers, alzheimercafés, zorginstellingen, zelfs tot in politiek Den Haag. ‘Het gaat mij er niet omdat Ma de NS Publieksprijs wint,’ zegt Slagter. ‘Maar zodat het onderwerp – hoe houden we verpleeghuizen menselijk – weer een beetje extra aandacht krijgt. Want dat verdient het.’

De reacties die Ma bij verschijnen teweegbrachten waren hartverwarmend en ook nu laten de lezers van zich horen naar aanleiding van de oproep van Slagter. Het bericht wordt veelvuldig gedeeld. De gruwelen van alzheimer, de last van het mantelzorgerschap en de misstanden in de zorgsector zorgen voor herkenbaarheid bij velen. Hugo Borst (1962) verzorgt al vier jaar verzorgt zijn moeder, die aan dementie lijdt. Op ontroerende en vaak geestige wijze schrijft hij over de ingrijpende gevolgen van haar aftakelende geest. Intussen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden. Ma is een liefdevol en prachtig geschreven portret van een moeder en haar zoon dat uitgroeide tot een van de populairste en bestverkochte boeken van het afgelopen jaar.

Lezers kunnen via www.nspublieksprijs.nl zorgen dat Ma op de lijst komt door te titel in te vullen als extra kanshebber. De stemperiode loopt van 26 oktober t/m 23 november 2016. Het winnende boek wordt op woensdagavond 23 november 2016 bekendgemaakt.

Ma * Hugo Borst * 978 90 488 2670 4 * paperback * 192 pagina’s * prijs € 17,50

Lebowksi Publishers is een imprint van Overamstel Uitgevers