Uit de brand met deze tips voor senioren

Op hoge leeftijd hebt u een hogere kans op brandongevallen in huis. Dat komt vooral door roken, koken, elektrische apparatuur en elektrische kacheltjes. In dit bericht laten we u zien hoe u zelf zo goed mogelijk voorkomt dat er brand ontstaat, dat u gewond raakt of omkomt bij een brand in uw woning.

Lees het hele bericht en klik hier!

Interessamt rapport uit 2015 van de Brandweer en het Brandwondencentrum “De invloed van vergrijzing op brandveiligheid“.

Bron: Alleszelf

Wijkgerichte aanpak om bewegen en gezond eten bij ouderen te stimuleren werkt

De regio Oost-Groningen wordt gekenmerkt door vergrijzing, een relatief laag opgeleide bevolking en relatief veel gezondheidsproblemen in vergelijking met de rest van Nederland. Karlien Luten ontwikkelde een wijkgerichte interventie om bewegen en gezond eten te stimuleren bij ouderen in deze regio. Het bestond uit een campagne in de lokale media en het ondersteunen van meer bewegen en gezonder eten door buurtactiviteiten. Dit gebeurde drie maanden intensief en vervolgens zes maanden laag-intensief. Daarnaast gaven thuiszorgmedewerkers voorlichting en ondersteuning aan ouderen die thuiszorg kregen. De interventie werd ontwikkeld en uitgevoerd samen met bewoners en zorgverleners, binnen de Academische Werkplaats Thuiszorg Oost-Groningen.

Lees het hele bericht en klik hier!

Bon: RUG

Ouderen steeds actiever op social media

Social Media is niet meer weg te denken uit het media landschap en staat volop in de belangstelling. Maar welke platformen worden op dit moment gebruikt? En met welke frequentie? Wat zijn de stijgers en dalers?

Momenteel weet 96 procent van de Nederlanders zijn weg te vinden op sociale media. Vooral ouderen leren de nieuwe communicatiemogelijkheden massaal kennen. Dat blijkt uit het rapport ‘Social Media Onderzoek 2017’ van Newcom.

Lees het hele bericht en download het rapport Social media onderzoek 2017

Bron: Newcom

Bijna twee miljoen mensen kregen in 2015 hulp aan huis

Bijna twee miljoen van de volwassen Nederlanders ontving in 2015 zorg en ondersteuning aan huis, omdat ze niet volledig voor zichzelf konden zorgen.
Zij kregen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees het hele bericht en klik hier.

Bron: NU.nl

Hoe blijven ouderen actief meedoen?

Vanuit de Langer Thuis-gedachte is de ondersteuning aan ouderen vooral gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Volgens Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek, is de sociale samenhang en vitaliteit in de woongemeenschappen waarin ouderen samenleven minstens zo betekenisvol. In het experiment Vitale woongemeenschappen verbindt zij haar wetenschappelijke theorieën aan de dagelijkse praktijk in tien woongemeenschappen.

Lees het hele bericht en klik hier.

Bron: Platform 31

Ouderen missen kennis over wat ze waarom slikken

Ouderen die veel medicijnen gebruiken, weten vaak niet waarom ze die pillen slikken. Dat draagt eraan bij dat ze die geneesmiddelen niet regelmatig gebruiken, blijkt uit onderzoek van Maastricht University onder Zuid-Limburgse ouderen. Het is vandaag gepubliceerd op de website van het Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde.

Lees het hele bericht en klik hier.

Bron: Rinke van den Brink Redacteur gezondheidszorg (NTVG)

Bijna 17% van de Nederlanders ontvangt zorg en ondersteuning

In het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 is op een rij gezet hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers in 2014 zorg en ondersteuning ontvangen, welke typen hulp dit zijn en van wie ze de hulp (willen) krijgen. Ook is bestudeerd welke mensen hulp krijgen.

Lees het hele bericht en klik hier.

Bron: SCP

Gratis e-paper: kwaliteit in de zorg

De zorg: van vraag naar aanbod
Sinds enkele decennia is er sprake van vele veranderingen in de zorg. Er zijn zorgstandaarden ontstaan, er is meer transparantie, mensen weten beter wat ze willen, en technologie wordt in toenemende mate ingezet. Hierdoor is er een duidelijke verschuiving van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg. In deze zorg van de toekomst staat de patiënt steeds meer centraal. Het voorbeeld van de Google Glass maakt duidelijk hoe technologie de patiënt kan helpen in het alledaagse leven. In ons patiëntenverhaal van de heer Terlouw komt deze zelfredzaamheid sterk naar voren.

In deze gratis publicatie wordt duidelijk hoe de kwaliteit in de Nederlandse zorg verbeterd kan worden. De focus ligt op ontwikkelingen in de ggz, persoonsgerichte zorg, thuiszorg én ouderenzorg.

Bron: Gezondheidsnet