Wie ben ik

Mijn naam is Gert Otter. Al jaren werk ik met veel plezier voor chronisch zieken en ouderen.

Vanaf 1-1-2020 neemt DCOZ geen nieuwe cliënten meer aan.

Mijn sterkste kant is geduld en positiviteit. Ik heb veel ervaring met werken met mensen. Ik heb onder andere gewerkt als cliëntbezoeker in de thuiszorg, buddy bij het buddy netwerk en als cliëntbezoeker signalerend huisbezoek bij Palet Welzijn.

DCOZ werkt samen met de Nationale hulpgids en Alleszelf.

De kennis als professional op dit gebied heb ik onder andere verkregen door mijn rol als:

Ik ben in het bezit van een “verklaring omtrent goed gedrag”.

Cliëntbezoeker signalerend huisbezoek 75+ bij Palet Welzijn
Informeren van ouderen over voor hen relevante voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Daarnaast verzamelen van informatie over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en sociale contacten.

Cliëntbezoeker bij ATZB thuiszorg
Cliëntervaringsmeting bij cliënten thuis, zoals klanttevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening en het inzichtelijk krijgen van mogelijke knel/verbeterpunten, met als resultaat de dienstverlening verder te verbeteren.

Buddy bij het Buddynetwerk
Structureel contact en sociaal-emotionele ondersteuning van een maatje bij ziekte en/of eenzaamheid waarbij het persoonlijk contact en wat er op dat moment leeft bij het maatje voorop staat. Hierbij veel aandacht om het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van het maatje te vergroten en/of te versterken.

Coach HRV mindfulness(MBCT)
Coaching van mensen met stressgerelateerde klachten met behulp van diverse technieken waaronder ademhalingstraining, HRV-biofeedback en Mindfulness(MBCT).

Ervaring in het bedrijfsleven
Daarnaast heb ik ruim 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven in diverse rollen waaronder management functies, HR projectleider, Arbocoordinator en VGWMer binnen de ondernemingsraad met als specialisatie werkdruk, coaching op competenties, opleidingsadviseur en vertrouwenspersoon Hoofdkantoor PostNL.

Een volledige CV is te vinden op LinkedIn.