Kennis en ervaring

Gert Otter
Gert Otter

De kennis en ervaring heb ik opgedaan in de thuiszorg en het welzijnswerk waar ik veel met senioren heb gewerkt. Daarnaast heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in diverse vakgebieden in het bedrijfsleven .

Mensen informeren, ondersteunen en begeleiden zit in mijn systeem. Dit blijkt uit een aantal van de volgende activiteiten:

DCOZ - De cliëntondersteuner Zoetermeer

Cliëntondersteuner bij DCOZ (ZZP-er)
Begin februari 2016 ben ik als zzp-er gestart met DCOZ Cliëntondersteuner voor Senioren. Een belangrijke stap omdat dit werk bij mij past, waar ik veel energie van krijg, het is werk dat er toe doet en het geeft veel voldoening. Tijdens de vele gesprekken die ik in de afgelopen jaren met senioren heb gevoerd, is gebleken dat er behoefte bestaat aan extra mantelzorgondersteuning om langer op een prettige manier zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Kennis en ervaring bij Palet Welzijn
Palet Welzijn

Cliëntbezoeker signalerend huisbezoek 75+ bij Palet Welzijn
Informeren van senioren over voor hen relevante voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast het verzamelen van informatie over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en sociale contacten.

Kennis en ervaring bij ATZB thuiszorg Zoetermeer
ATZB thuiszorg Zoetermeer

Cliëntbezoeker bij ATZB thuiszorg
Cliëntervaringsmeting bij cliënten thuis, zoals klanttevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening en het inzichtelijk krijgen van mogelijke knel/verbeterpunten, met als resultaat het verbeteren van de dienstverlening.

Kennis en ervaring bij Buddynetwerk
Buddynetwerk

Buddy bij het Buddynetwerk
Structureel contact en sociaal-emotionele ondersteuning van een maatje bij ziekte en/of eenzaamheid waarbij het persoonlijk contact en wat er leeft bij het maatje voorop staat. Hierbij veel aandacht om het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van het maatje te vergroten en/of te versterken.

Van Burnout naar Burnin

Ervaringsdeskundige burn-out en HRV coach
Als ervaringsdeskundige burn-out heb ik sinds 2000 veel kennis en ervaring opgedaan over het omgaan met stress en burn-out. Ik geef lezingen en begeleid mensen met stress gerelateerde klachten o.a. met HRV biodeedback technieken en mindfulness oefeningen.
In 1999 ben ik gestart met het kennis- en communicatieplatform “Van burnout naar burnin”. In 2004 verder geprofessionaliseerd dat resulteerde in de oprichting van GO-Burnin.

Kennis en ervaring bij PTT tot PostNL
van PTT tot PostNL

Ervaring in het bedrijfsleven
Ik heb ruim 40 jaar ervaring in het bedrijfsleven in diverse vakgebieden waaronder techniek, Informatie Technologie, inkoop en Personeelszaken. Daarnaast was ik ruim tien jaar actief als vertrouwenspersoon op het Hoofdkantoor van PostNL in Den Haag.