Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld – Wilco Kruijswijk

Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld
Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld – Wilco Kruijswijk

Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers alleen nog maar groter. Samen met de professional ondersteunen zij kwetsbare mensen. De auteurs pleiten voor een integrale benadering van zorg en ondersteuning. Hiermee doelen zij op een benadering waarin zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger en professional gelijkwaardige partners zijn. In dit studieboek ligt de nadruk op hun onderlinge verhouding in het zorgnetwerk.

Bestellen bij Bol.com:
Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld – Wilco K