GRATIS VOORLICHTINGSPAKKET VOOR OUDEREN OVER RISICO’S INTERNET

De Fraudehelpdesk heeft een voorlichtingspakket ontwikkeld voor ouderen om hen bewust te maken van de mogelijke gevaren op het internet. Het gratis informatiepakket is voor senioren van 70 jaar of ouder die bijna of helemaal niet op het internet zitten en kan gebruikt worden in wijkcentra, verzorgingshuizen of andere plaatsen waar ouderen samenkomen.

Lees het hele bericht en klik hier!

Bron: Nationale Zorggids